Utviklet intranett for Unike Hoteller

Vi fikk i oppdrag å utvikle intranettløsning for Unike Hoteller. Løsningen skulle være enkel og oppdatere, inneholde nyheter, bilder, dokumenter, ansatte og annet personalrelatert innhold. Intranettet ble satt opp som et ekstranett som gjør tilgang for alle enkelt via web.

Valget falt på WordPress som CMS for denne løsningen. Det gjør at løsningen er lett og oppdatere samt å legge til nytt innhold. Løsningen vil også hele tiden være mulig å endre i takt med tiden og krav. Et annet viktig moment er at denne løsningen er gunstig kontra for eksempel MS SharePoint der man trenger lisenser til alle brukere av løsningen. Hvis man har sesongansatte er det med denne løsningen enkelt å legge til brukerne og så fjerne de igjen – etter endt sesong.

https://iaeste.no/no/antibiotika-uten-resept-norge.html https://iaeste.no/no/astmamedisin-uten-resept-norge.html https://iaeste.no/no/imovane-uten-resept-norge.html https://iaeste.no/no/oxynorm-uten-resept-norge.html https://iaeste.no/no/ritalin-uten-resept-norge.html https://iaeste.no/no/tramadol-uten-resept-norge.html https://iaeste.no/no/valium-uten-resept-norge.html

Snakk gjerne med oss om intranett-/ekstranett-løsninger!