Unike Leikanger

Hotellet er en del av Unike Hoteller som har en rekke fine hoteller i Norge.

For kunden har vi oversatt deres web løsning til Engelsk, Fransk og Spansk

Hjemmeside:  https://leikangerfjordhotel.no/