smart-tbg

Kort forklart handler SMART oppvekst om å sette verdier og prinsipper (styrkefokus, medvirkning, anerkjennelse, relasjoner og trening) i bevegelse for å bygge denne kulturen og dette felleskapet. Det handler om våre opptredener og handlinger i våre mellom menneskelig møter. 

For kunden har vi utviklet ny webløsning med nettbutikk.

Hjemmeside: smartoppvekst.no